• Follow us on

Idea

Laboratorium

Główną ideą projektu Laboratorium muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przymierzą rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy.

Muzeum

W ostatniej dekadzie polskie muzea przeżywały okres dynamicznego rozwoju. Powstało wiele nowych placówek muzealnych, zaś wiele istniejących poddano reorganizacji i modernizacji. Dzięki programom wsparcia finansowego, wiele instytucji miało okazję zdigitalizować znaczącą część swoich kolekcji.

Aktualnie, jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją pracownicy muzeów oraz innych instytucji kultury i dziedzictwa, jest odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób budować efektywne i zrównoważone relacje ze swoimi odbiorcami oraz angażować ich zarówno w fizycznej przestrzeni instytucji, jak i poza nią, a także w jaki sposób budować i rozwijać społeczność odbiorców, która będzie wzrastać wraz z instytucją.

Chociaż powszechna jest świadomość zmian, jakie zaszły w teorii oraz w praktyce muzealnej w drugiej połowie XX wieku, pracownikom instytucji często brakuje praktycznych rozwiązań, przy pomocy których mogliby sprostać wymaganiom nowych realiów i zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców.

Dzielenie się wiedzą

Pierwsza edycja Laboratorium muzeum, pod hasłem Społeczność, rozpoczęła się w czerwcu 2015 startowym spotkaniem warsztatowym i wykładem  Niny Simon. Do końca roku zaprosiliśmy uczestników do udziału w trzech kolejnych spotkaniach: z Paulą dos Santos, Jette Sandahl oraz Leontine Meijer van Mensch. W grudniu półroczną refleksję podsumowaliśmy publikacją. Ten model chcemy powtórzyć także w bieżącej edycji – której hasłem przewodnim jest Tożsamość – z innym zestawem gości.

Podobnie, jak w pierwszej edycji, efekty kolejnych spotkań będą publikowane na bieżąco na naszej stronie, która będzie pełnić funkcję forum dla jego uczestników oraz żywe źródło wiedzy dla tych wszystkich, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykładach i spotkaniach warsztatowych. Umieszczane tu materiały i zasoby, związane z projektem, umożliwią pracownikom instytucji kultury z różnych części Polski czerpanie z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości oraz efektów pracy grupy warsztatowej podczas trwania projektu i po jego zakończeniu

Podsumowania, zebrane materiały teoretyczne oraz dokumentacja projektu stanowić będą także podstawę publikacji wydanej na zakończenie projektu. Publikacja będzie kompendium wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań we współczesnym muzealnictwie w kontekście działań angażujących publiczność.

Laboratorium Muzeum

  • to projekt kierowany do muzealników i pracowników sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), którego celem jest podnoszenie kompetencji kadr kultury w zakresie innowacyjnych metod i strategii edukacyjno-animacyjnych, angażujących publiczność w działania instytucji,
  • to cykl wykładów i warsztatów, poświęconych najważniejszym trendom i koncepcjom z zakresu muzeologii i studiów nad dziedzictwem, zaprezentowanych osobiście przez ich autorów;
  • to możliwość spotkania z ekspertami z różnych części świata;
  • to szansa na wypracowanie, wspólnie z ekspertami i w grupie warsztatowej, konkretnych narzędzi, programów i projektów, gotowych do zastosowania i wdrożenia we własnej pracy i we własnych instytucjach;
  • pierwszy krok do nawiązania nowej relacji z odbiorcami.

Zapraszamy do udziału pracowników muzeów, a także galerii, bibliotek, archiwów i domów kultury z całej Polski, którzy realizują działania wystawiennicze i animacyjno-edukacyjne koncentrujące się na dziedzictwie.

Scroll to Top