• Follow us on

Idea

Laboratorium

Główną ideą projektu Laboratorium muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przymierzą rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy.

Muzeum

W ostatniej dekadzie polskie muzea przeżywały okres dynamicznego rozwoju. Powstało wiele nowych placówek muzealnych, zaś wiele istniejących poddano reorganizacji i modernizacji. Dzięki programom wsparcia finansowego, wiele instytucji miało okazję zdigitalizować znaczącą część swoich kolekcji.

Aktualnie, jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją pracownicy muzeów oraz innych instytucji kultury i dziedzictwa, jest odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób budować efektywne i zrównoważone relacje ze swoimi odbiorcami oraz angażować ich zarówno w fizycznej przestrzeni instytucji, jak i poza nią, a także w jaki sposób budować i rozwijać społeczność odbiorców, która będzie wzrastać wraz z instytucją.

Chociaż powszechna jest świadomość zmian, jakie zaszły w teorii oraz w praktyce muzealnej w drugiej połowie XX wieku, pracownikom instytucji często brakuje praktycznych rozwiązań, przy pomocy których mogliby sprostać wymaganiom nowych realiów i zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców.

Dzielenie się wiedzą

Pierwsza edycja Laboratorium muzeum, pod hasłem Społeczność, rozpoczęła się w czerwcu 2015 startowym spotkaniem warsztatowym i wykładem  Niny Simon, po którym odbyły się trzy kolejne – z Paulą dos Santos, Jette Sandahl oraz Leontine Meijer van Mensch. Doświadczenia tej edycji podsumowaliśmy publikacją. Tematem przewodnim kolejnej edycji była Tożsamość, podczas której gościliśmy Barbarę Kirshenblatt-Gimblett, Rosie Stanbury oraz Ericę Lehrer. Druga edycja również doczekała się swojej podsumowującej publikacji.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, także w trzeciej efekty kolejnych spotkań będą publikowane na bieżąco na naszej stronie, która będzie pełnić funkcję forum dla jego uczestników oraz żywe źródło wiedzy dla tych wszystkich, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykładach i spotkaniach warsztatowych. Umieszczane tu materiały i zasoby, związane z projektem, umożliwią pracownikom instytucji kultury z różnych części Polski czerpanie z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości oraz efektów pracy grupy warsztatowej podczas trwania projektu i po jego zakończeniu

Podsumowania, zebrane materiały teoretyczne oraz dokumentacja projektu stanowić będą także podstawę publikacji wydanej na zakończenie projektu. Publikacja będzie kompendium wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań we współczesnym muzealnictwie w kontekście działań angażujących publiczność.

Laboratorium Muzeum

  • to projekt kierowany do muzealników i pracowników sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), którego celem jest podnoszenie kompetencji kadr kultury w zakresie innowacyjnych metod i strategii edukacyjno-animacyjnych, angażujących publiczność w działania instytucji,
  • to cykl wykładów i warsztatów, poświęconych najważniejszym trendom i koncepcjom z zakresu muzeologii i studiów nad dziedzictwem, zaprezentowanych osobiście przez ich autorów;
  • to możliwość spotkania z ekspertami z różnych części świata;
  • to szansa na wypracowanie, wspólnie z ekspertami i w grupie warsztatowej, konkretnych narzędzi, programów i projektów, gotowych do zastosowania i wdrożenia we własnej pracy i we własnych instytucjach;
  • pierwszy krok do nawiązania nowej relacji z odbiorcami.

Zapraszamy do udziału pracowników muzeów, a także galerii, bibliotek, archiwów i domów kultury z całej Polski, którzy realizują działania wystawiennicze i animacyjno-edukacyjne koncentrujące się na dziedzictwie.

Scroll to Top