• Follow us on

Info praktyczne


Program


Program Laboratorium muzeum składa się z 4 otwartych wykładów oraz warsztatów przeznaczonych dla wyłonionych w rekrutacji uczestników projektu. Cały cykl składa się z 4 dwudniowych spotkań wykładowo-warsztatowych odbywających się raz w miesiącu między wrześniem a grudniem 2017.

Wykłady wygłaszane są w języku angielskim. Warsztaty odbywają się w językach polskim i angielskim, bez tłumaczenia, w oparciu o materiały polsko- i anglojęzyczne.


Lokalizacja


Spotkania odbywają się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20,  Warszawa).

Scroll to Top