• Follow us on

Info praktyczne


Program


Program Laboratorium muzeum składa się z 4 otwartych wykładów oraz warsztatów przeznaczonych dla wyłonionych w rekrutacji uczestników projektu. Cały cykl składa się z 4 dwudniowych spotkań wykładowo-warsztatowych odbywających się raz w miesiącu między październikiem a grudniem 2018.

Wykłady wygłaszane są w języku angielskim. Warsztaty odbywają się w językach polskim i angielskim, bez tłumaczenia, w oparciu o materiały polsko- i anglojęzyczne.


Lokalizacja


Jeśli organizatorzy nie zaznaczą inaczej, spotkania odbywają się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20,  Warszawa).

Scroll to Top