• Follow us on

O nas

Laboratorium muzeum to cykl spotkań wykładowo-warsztatowych, poświęconych interesującym trendom i strategiom we współczesnym muzealnictwie.

Program wyrasta z Muzeum Woli (oddział Muzeum Warszawy), gdzie powstała i odbyła się pierwsza edycja (2015). Obecnie realizowany jest przez Dom Spotkań z Historią.


 Autorki projektu:

Hanna Radziejowska

Anna Banaś

Aleksandra Janus

Uczestnicy I edycji Laboratorium muzeum

Magdalena Kreis

Magdalena Kreis 


Absolwentka kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski), animacji społeczno-kulturalnej (Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy we Wrocławiu), a także edukacji artystycznej (ASP Wrocław). Od wczesnej młodości współtworzy projekty artystyczne. Chętnie działa w ramach projektów grupowych – jako twórczyni, koordynatorka i realizatorka. Od 2010 roku związana z galerią Dizajn – BWA Wrocław, gdzie wraz z Natalią Romaszkan realizuje autorski projekt edukacyjno-artystyczny „3D czyli Dizajn Dla Dzieci“. Od 2012 roku współtworzy sieć Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów, działającą w ramach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“. W 2013 roku rozpoczęła współpracę z Centrum Sztuki WRO jako realizatorka i koordynatorka działań dla publiczności. Uczestniczka wielu projektów i warsztatów dla animatorów i edukatorów artystycznych. Laureatka stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia.

Anna Mallek-Bojke

Anna Mallek-Bojke


Asystentka muzealna Działu Edukacji, Promocji i PR-u w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Z wykształcenia jest historykiem sztuki (specjalizacja: architektura) oraz pedagogiem (wczesna edukacja z j. angielskim). Postanowiła połączyć obydwa kierunki i zajmuje się  edukacją muzealną w swoim miejscu pracy. W szczególności bada możliwość prowadzenia dydaktyki interaktywnej w polskich muzeach historycznych. Jej aktualne publikacje z zakresu edukacji kulturalnej oraz pedagogiki muzealnej można znaleźć w czasopiśmie  „Problemy Wczesnej Edukacji”:  Idea wystaw interaktywnych na przykładzie wybranych ofert edukacyjnych w Trójmieście (nr 3 (22) Rok IX 2013) oraz Pedagogika muzealna. Cele, idea, kierunek rozwoju i zastosowanie w praktyce na przykładzie „lekcji muzealnej” w polskim muzeum historycznym ( nr 1 (28) Rok XI 2015).

Anna Miler fot. Tomasz Ziółkowski_cz-b

Anna Miller


Kulturoznawczyni i politolożka, doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo zajmuje się animacją kultury i badaniem historii kobiet związanych ze Stocznią Gdańską. Współautorka herstorycznych projektów „Metropolitanka” oraz „Stocznia jest kobietą..” – w tym ostatnim powstaje cyfrowe archiwum społeczne. Pracuje jako koordynatorka projektów w Stowarzyszeniu Arteria, jest członkinią zarządu organizacji. Współpracuje m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Gdańskim Archipelagiem Kultury, Europejskim Centrum Solidarności i Nadbałtyckim Centrum Kultury. Laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2014, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Aktywność Obywatelska” na rok 2015.

echzdjb-cz

Ewa Chomicka


Polonistka, etnolożka, animatorka kultury, absolwentka studiów muzealniczych i kuratorskich z zakresu prezentacji sztuki współczesnej. Kieruje Sekcją Edukacji Dorosłych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie rozwija m.in. program rezydencji artystycznych, projekty międzykulturowe, antydyskryminacyjne, społecznościowe. We współpracy z organizacjami i instytucjami kultury z kraju i zagranicy realizuje projekty, które łączą aspekty twórcze, badawcze i edukacyjne. Wcześniej pracowała w Muzeum Etnograficznym, gdzie zajmowała się edukacją dorosłych, sceną muzyczną, była redaktorką naczelną pisma „Etnografia Nowa”. Współpracowała m.in. z Polskim Instytutem Antropologii, Uniwersytetem Warszawskim, Narodowym Centrum Kultury, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Wraz z zespołem Kolektywu Terenowego wydała książkę „Etnografia/ Animacja/ Sztuka”. Z kobiecą grupą Pochwalone nagrała pytę „Czarny war”, od kilku lat śpiewa w Chórze Kobiet.

m_balazy

Mirka Bałazy


Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowe Studia Kuratorskie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracowała z Galerią Potocka i Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Od kilku lat współpracuje z festiwalem sztuki w przestrzeni publicznej Art Boom. W Małopolskim Instytucie Kultury zaangażowana w projekt Wirtualne Muzea Małopolski.

anna-bakiera

Anna Bakiera


Specjalistka ds. rynku sztuki miejskiej. Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki KUL. Kuratorka wystaw poświęconych sztuce w przestrzeni publicznej i najnowszej. Autorka artykułów i referatów nt. kultury miejskiej. Założycielka Brain Damage Gallery (niezależnej galerii prezentującej sztukę najnowszą i ewolucję graffiti writingu) oraz Instytutu Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Kordynatorka projektów międzynarodowych w Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Organizatorka wielu wydarzeń związanych z działaniami w przestrzeni publicznej (m.in.: „Forma Otwarta“, „All My City”, „b.i.t.s. festival”, „LubARTowska”).

10

Sebastian Wacięga


Związany z Małopolskim Instytutem w Krakowie, gdzie współpracuje z zespołami instytucji kultury w zakresie planowania strategicznego. Uczestniczył w tworzeniu koncepcji i realizacji: wystaw i wydarzeń kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń dla osób pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, instytucjach rynku pracy, firmach oraz dla uczniów i osób bezrobotnych. Współautor książki „Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny”. Współtwórca gier symulacyjnych inspirowanych historią wydanych przez MIK: „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (2015) o XIX wiecznych pionierach przemysłu naftowego oraz „Chłopska Szkoła Biznesu” (2010, 2012, 2015) o przedsiębiorczości w XVIII-wiecznym andrychowskim ośrodku tkackim. Ukończył studia ekonomiczne i europeistyczne. Obronił doktorat na temat pomocniczości w lokalnych inicjatywach kulturalnych. Zainteresowany praktycznym zastosowaniem dziedzictwa, zwłaszcza do celów szkoleniowych i edukacyjnych.

zdjeciea (75a)b

Agata Gołąb


Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jako trenerka i animatorka współpracowała m.in. z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium. W okresie 2012-2015 pracowała w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, gdzie zajmowała się historią mówioną, edukacją i projektami animacyjnymi, m.in. „Ścieżki historii” i „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków”. Lokalna animatorka i badaczka opowieści o przeszłości Pruszkowa. Współpracuje z firmą Games Development, organizując gry przestrzenne dla instytucji kultury i biznesu.

imageedit_2_5978999387

Agata Pietrzyk-Sławińska


Absolwentka kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia: kultura przeciw wykluczeniu. Specjalistka ds. edukacji dorosłych oraz koordynatorka programu Wolontariat z kulturą! w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Katedra Kultury oraz koordynatorka projektu Wizualny Eksperyment Muzealny. Latająca animatorka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” . Członkini Kolektywu Terenowego oraz współautorka książki Etnografia /Animacja /Sztuka. Współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, domami kultury, muzeami oraz grupami nieformalnymi.

SONY DSC

Monika Dylewska-Libera


Edukatorka, od listopada 2006 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, a od maja 2010 roku jest kierowniczką Działu Edukacji w Muzeum. Absolwentka wydziału malarstwa ASP w Krakowie, Publishing School i Studiów Managerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka programów edukacyjnych do wystaw czasowych, warsztatów rodzinnych [m.in.: Latający dywan, Od projektu do przedmiotu, Dźwiękowy Mikroskop czy Plac zabaw (na festiwalu „Warszawa w Budowie”) itd.] , projektów dla studentów ASP reinterpretujących sztukę oraz wielu inicjatyw edukacyjnych Muzeum. Współautorka „Raportu o stanie Edukacji Muzealnej w Polsce” [NIMOZ 2012].

hubert

Hubert Francuz


Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, absolwent Etnologii na UJ. Interesuje się rolą i znaczeniem fotografii w rekonstruowaniu przeszłości. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów związanych z udostępnianiem internetowych zasobów muzealnych, edukacją pozaszkolną i wykorzystaniem nowych mediów w instytucjach kultury. Współpracował z Fundacją Sztuk Wizualnych, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, fundacją „Pro Helvetia”. Pracuje w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

ik

Iwona Kamińska


Socjolog, badacz, ewaluatorka. Zajmuje się badaniami widowni, badaniami społecznymi, marketingowymi, a także dotyczącymi rozwoju przestrzennego i rewitalizacji (absolwentka także planowania przestrzennego i zarządzania, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska). Przez blisko 4 lata pracowała w Dziale Ewaluacji i Analiz Centrum Nauki Kopernik. Koordynatorka projektów, w tym R+D i dotyczących innowacji społecznych (m.in. w Laboratorium EE). Właścicielka firmy Tailored. Research, Evaluation, Development (www.tailored.pl).

foto_enmk

Ewa Moroz-Keczyńska


Etnolog; absolwentka Katedry Antropologii i Etnologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. Od 2003 pracuje w Białowieskim Parku Narodowym, gdzie od 2007 r. jest kustoszem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Na co dzień zajmuje się udostępnianiem ekspozycji, realizacją wystaw, edukacją. Interesuje się muzealnictwem przyrodniczym i krajobrazem kulturowym. Lokalna animatorka i regionalista, współautorka książki „Drewniane cerkwie Białostocczyzny” (1999), autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i opracowań specjalistycznych dotyczących dokumentowania i zachowania lokalnego dziedzictwa.

Kocemba

Joanna Kocemba


Absolwentka łódzkiego kulturoznawstwa i teatrologii, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (planowany tytuł rozprawy: Teatr ku zmianie społecznej), członkini zespołu specjalizacji Animacja Kultury i zespołu studiów podyplomowych Pedagogika Teatru, od dawna współpracuje z Teatru Węgajty, od niedawna z portalem Dla Kontrastu.

Agata

Agata Hofelmajer-Roś


Ukończyła Wiedzę o kulturze z dodatkową specjalnością z pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 roku pracuje zawodowo w obszarze edukacji filmowej. Pierwszymi działaniami była koordynacja festiwali filmowych WATCH DOCS.Prawa Człowieka w Filmie i KillOFF – festiwal filmów niezależnych w Katowicach. Od momentu rozpoczęcia pracy w Filmotece Śląskiej realizuje również zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i edukatorów. W 2012 roku współtworzyła długofalową strategię edukacyjną dla Instytucji Filmowej Silesia Film. Rozwija również współpracę międzynarodową swojej instytucji poprzez realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem narodowego dziedzictwa filmowego w ramach projektów ,,Animation in Action” i programu Międzynarodowych Wymian Młodzieżowych z programu Erasmus+ podczas projektu ,,Like in a Czech’s Movie”. Poza działalnością realizowaną w Filmotece Śląskiej prowadzi niezależne warsztaty dla edukatorów z zakresu edukacji filmowej, warsztaty wyjazdowe w Miejskich Ośrodkach Kultury (Wadowice, Miasteczko Śląskie, Gliwice) i w czasie festiwali filmowych (Zlin Film Festival). Jest też prezeską Fundacji dla Filmu i Fotografii, która w zakresie edukacji dzieci i młodzieży współpracuje z Czytelnią Sztuki w Gliwicach w zakresie realizacji warsztatów fotograficznych. w 2016 roku otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu patrzbajtel.kinodzieci.info

Następny


To nie koniec. Tu będzie biogram kolejnej osoby. Jest nas dużo.

Scroll to Top