• Follow us on

Program

24 Września

wykład Léontine Meijer-van Mensch

Początek15:00
Koniec17:00
Dom Spotkań z Historią
Kategoria: Wykłady
 • 15:00 - 17:00
  Muzea i tożsamości. Kto przemawia w czyim imieniu?
  SpeakerLeontine Meijer van Mensch

  Muzea od początku swojego istnienia były instytucjami wspierającymi budowanie tożsamości określonych grup – na poziomie zarówno narodowym, jak i lokalnym. Miały do dyspozycji właściwe sobie narzędzia: kolekcje, infrastrukturę, programy merytoryczne. Miały także własne strategie zarządzania tymi zasobami, aby spełniać sobie współczesne zapotrzebowania wobec przeszłości i dziedzictwa. W jaki sposób narzędzia i metody pracy właściwe instytucjom dziedzictwa mogą dziś wspierać społeczną misję i rolę muzeów? Czy muzeum wciąż może być środkiem budowania tożsamości – a jeśli tak, czy będzie to "tożsamość" czy "tożsamości" w liczbie mnogiej? I co rola ta może oznaczać wobec wyzwań specyficznych dla naszej współczesności: kryzysu migracyjnego, rosnących społecznych podziałów, zmian klimatu i innych?

  Wykład po angielsku, z tłumaczeniem na język polski.

27 Października

wykład Rosie Stanbury

Początek18:30
Koniec20:30
Biblioteka Miejska na Koszykowej
 • 18:30 - 20:30
  Rozmowy z nieznajomymi. Muzeum jako przestrzeń spotkania
  SpeakerRosie Stanbury

  Większość z nas chętniej spędza czas wśród osób, które są do nas podobne.  W dzisiejszych czasach, łatwiej niż kiedykolwiek, mamy możliwość selekcji miejsc, wydarzeń, sposobów przekazu i źródeł informacji, które preferujemy. Jednocześnie, bieżące wydarzenia polityczne, udowodniają, że w skali społeczeństwa ta strategia nie łączy, a raczej dzieli. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dziś tworzyć przestrzenie i sytuacje, w których osoby o różnym pochodzeniu narodowym, społecznym oraz różnych poglądach politycznych będą miały okazję porozmawiać ze sobą o rzeczach ważnych: o rozwoju ludzkości, odkryciach naukowych, środowisku naturalnym, historii i przyszłości. Muzea są idealną do tego przestrzenią. Kolekcje i wystawy mogą stanowić pożywka dla myśli i sprawiają, że ludzie stają się równiejsi.

19 Listopada

wykład Barbary Kirshenblatt-Gimblett

Początek15:00
Koniec17:00
Dom Spotkań z Historią
 • 15:00 - 17:00
  Teatr historii. Muzeum, spektakl a tożsamość
  SpeakerBarbara Kirshenblatt-Gimblett

  Przejście od klasycznych wystaw do strategii ekspozycyjnych bazujących na teatralizacji i spektaklu, które miało miejsce w muzealnictwie, ma szczególne znaczenie dla muzeów historycznych, które stają się coraz bardziej teatralne i performatywne w wyrazie. Stawka jest wysoka, szczególnie jeśli myślimy o naszej tożsamości, tożsamościach i możliwości identyfikowania się.W jakim stopniu współczesne muzea i ich wystawy działają w służbie jedności, a na ile są otwarte na różne punkty widzenia i na kontestację? Na przykładzie m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na to pytanie odpowie Barbara Kirshenblatt-Gimblett – główna kuratorka wystawy stałej POLIN, która od lat działa w świecie akademickim, specjalizując się w teorii muzealnej, performatyce oraz studiach nad dziedzictwem.

01 Grudnia

wykład Eriki Lehrer

Początek17:00
Koniec19:00
Biblioteka Miejska na Koszykowej
 • 17:00 - 19:00
  Muzeum jako narzędzie do myślenia
  SpeakerErica Lehrer

  Pojęcie „trudnej wiedzy” opisuje kryzys w przyswajaniu informacji, będący wynikiem zetknięcia się z traumatycznymi opowieściami oraz dziedzictwem przemocy i konfliktu. Wydarza się on w przestrzeni publicznej, odnoszącej się do historii, czyli w muzeach oraz w kontekście pomników i miejsc dziedzictwa.

  Badacze zauważają, że możliwości przyswajania „trudnej wiedzy” stają się ograniczone, w sytuacji gdy muzea i miejsca dziedzictwa działają pod presją oczekiwań, by stworzyć pozytywne doświadczenie zwiedzających, a także w cieniu narracji, mających budować dumę danego narodu czy społeczności. Takie narracje wspierają „przyjemną”, łatwą do przyjęcia wiedzę, odwracając uwagę od jej pustych kart i przemilczeń.

  Jakie praktyki podejmowane w instytucjach i miejscach dziedzictwa mogą pomóc ludziom zmierzyć się z „trudną wiedzą” w sposób produktywny? W jaki sposób kuratorzy placówek mogą otwierać publiczność na przyswajanie tej wiedzy? Jakich możemy spodziewać się na tym polu zagrożeń?