• Follow us on

Rekrutacja

Zasady i przebieg rekrutacji


Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wszystkich pracowników sektora kultury, w tym zwłaszcza muzealników i przedstawicieli instytucji prowadzących działalność wystawienniczą.

Zgłoszenia do programu rozpatrywane są przez Komisję Rekrutacyjną, z której składem można zapoznać się poniżej. Komisja wyłoni trzydzieści osób, które zaproszone zostaną do udziału w tegorocznej edycji Laboratorium muzeum. Członkowie Komisji rozpatrywać będą:

– potencjał i doświadczenie kandydatów w zakresie działań animacyjno-edukacyjnych, skoncentrowanych na różnego typu dziedzictwie;

– reprezentację przedstawicieli instytucji i organizacji z różnych regionów Polski, z myślą o tym, aby nie mniej niż 40 procent uczestników pochodziło spoza Warszawy.

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna do skorzystania z udostępnianych materiałów i udziału w warsztatach.


 

Rekrutacja została zamknięta 15 czerwca.

Wyniki ogłoszone zostaną do końca czerwca 2017, wówczas też podany zostanie szczegółowy harmonogram projektu, więc osoby przyjęte będą mogły zweryfikować swoją dostępność i zdecydować się na potwierdzenie udziału.

Aby dowiedzieć się więcej o kwestiach organizacyjnych, zobacz Info praktyczne.

Skład Komisji Rekrutacyjnej


 

Anna Banaś

kuratorka projektu

Antoni Bartosz

dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Joanna Grzonkowska

kierownik działu strategii i analiz prawnych NIMOZ

Aleksandra Janus

kuratorka projektu

Katarzyna Madoń-Mitzner

zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią

Katarzyna Puchalska

kierownik działu animacji Domu Spotkań z Historią

Hanna Radziejowska

kuratorka projektu

Magdalena Wróblewska

pełnomocniczka Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo-Badawczych

Scroll to Top