• Follow us on

Rekrutacja

Zasady i przebieg rekrutacji


Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich pracowników sektora kultury, w tym zwłaszcza muzealników/muzealniczki oraz przedstawiciel(k)i instytucji prowadzących działalność wystawienniczą.

Zgłoszenia do programu rozpatrywane są przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja wyłoni trzydzieści osób, które zaproszone zostaną do udziału w tegorocznej edycji Laboratorium muzeum. Członkowie Komisji rozpatrywać będą:

– potencjał i doświadczenie kandydatów w zakresie działań animacyjno-edukacyjnych, skoncentrowanych na różnego typu dziedzictwie;

– reprezentację przedstawicieli instytucji i organizacji z różnych regionów Polski, z myślą o tym, aby nie mniej niż 40 procent uczestników pochodziło spoza Warszawy.

Znajomość języka angielskiego jest niezbędna do skorzystania z udostępnianych materiałów i udziału w warsztatach.


 

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu rozpoczęła się 3 września 2018. Zgłoszenia przyjmować będziemy do 20 września 2018.
W dniu 24 września ogłosimy wyniki. 

Aby się zgłosić należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz rekrutacyjny

Aby dowiedzieć się więcej o kwestiach organizacyjnych, zobacz Info praktyczne.

Skład Komisji Rekrutacyjnej


 

Anna Banaś

kuratorka projektu

Aleksandra Janus

kuratorka projektu

Katarzyna Madoń-Mitzner

zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią

Katarzyna Puchalska

kierownik działu animacji Domu Spotkań z Historią

Hanna Radziejowska

kuratorka projektu

Marek Rogowski

Działu Strategii i Analiz Prawnych, NIMOZ

Magdalena Wróblewska

pełnomocniczka Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo-Badawczych

Scroll to Top