Materialność pamięci postkolonialnej stanowi szczególne wyzwanie dla muzealników i opiekunów kolekcji muzealnych w różnych częściach świata, domagając się przemyślenia sposobu pracy z takimi przedmiotami, strategii ich eksponowania, a nawet samej ich obecności w danym miejscu i położeniu geograficznym. Wykład będzie prezentował wybrane przykłady możliwych praktyk podejmowanych w odpowiedzi na takie wyzwania.