Jeżeli muzealnictwo obejmuje zarówno naukę dotyczącą pracy instytucji muzealnych, jak i praktykę pracowników tych instytucji i ich organizatorów, jakim musiałoby ulec zmianom, gdyby dzieci pojawiały się w nich nie tylko jako członkowie grupy docelowej, ale jako aktywni uczestnicy i współtwórcy treści muzealnych?

Podczas swojego wykładu Monica Patterson spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, wprowadzając jednocześnie publiczność w to, co mogłoby stanowić krytyczną muzeologię dziecięcą.