• Follow us on
A. Failler & H. Milne

A. Failler & H. Milne

University of Winnipeg

Angela Failler jest pełnomocnikiem rządu Kanady do spraw badań w dziedzinie kultury i pamięci kulturowej oraz profesorem studiów kobiecych i genderowych na Uniwersytecie Winnipeg. Wspólnie z Eriką Lehrer kieruje projektem Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public (“Myślenie poprzez muzeum: trudna wiedza w przestrzeni publicznej”), Centrum Badań w zakresie Studiów Kulturowych oraz programem badań nad pamięcią kulturową o nalotach bombowych Air India w 1985 roku. Jest współredaktorką książki pod tytułem Remembering Air India: The Art of Public Mourning (“Pamiętając Air India. Sztuka publicznej żałoby”), wydanej niedawno przez University of Alberta Press.

Heather Milne jest wykładowczynią na Uniwersytecie w Winnipeg (Department of English), gdzie wykłada teorię queer, literaturę, teorię feministyczną i literaturę kobiecą. Jest autorką książki Poetry Matters: Neoliberalism, Affect and the Posthuman in Twenty-First Century North American Poetics (“Poezja ma znaczenie: neoliberalizm, afekt i posthumanizm w dwudziestowiecznej Ameryce Północnej”) wydanej przez University of Iowa Press w 2018 roku i współredaktorką Prismatic Publics: Innovative Canadian Women’s Poetry and Poetics (“Pryzmatyczna publiczność: Innowacyjna kanadyjska poezja kobieca” wydanej przez Coach House w 2009 roku.

Project

10/2018: Norma w muzeum?