• Follow us on
Erica Lehrer

Erica Lehrer

Concordia University, Montreal

Antropolożka kultury i kuratorka, specjalizuje się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej i teorii muzealnej. Autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych oferujących krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne. Wykłada na Concordia University w Montrealu, wspólnie z Angelą Failler kieruje projektem Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public (“Myślenie poprzez muzeum: trudna wiedza w przestrzeni publicznej”).

Project

11/2018: