• Follow us on
Monica Patterson

Monica Patterson

Carleton University, Ottawa

Monica Eileen Patterson jest adiunktem w Instytucie Interdyscyplinarnych Studiów na Uniwersytecie Carleton w Ottawie w Kanadzie. Jest współautorką dwóch książek: „Curating Difficult Knowledge: Violent Pasts in Public Places” (Palgrave, 2011) oraz „Anthrohistory: Unsettling Knowledge, Questioning Discipline” (University of Michigan Press, 2011). Jako uczona, kuratorka i aktywistka jest szczególnie zainteresowana skrzyżowaniem pamięci, dzieciństwa i przemocy w postkolonialnej Afryce oraz sposobami ich reprezentacji we współczesnym dyskursie publicznym.

Książka, nad którą obecnie pracuje, analizuje sprzeczne sposoby pojmowania dzieciństwa w RPA okresu apartheidu, od 1976 r. do wczesnych lat 90., kiedy rozpoczęły się negocjacje dotyczące przejścia ku demokracji.

Monica przeprowadziła szeroko zakrojone badania terenowe i archiwalne w Afryce Południowej i Zimbabwe, a także pracowała nad kilkoma publicznymi projektami historycznymi.

Project

12/2018: W stronę krytycznej muzeologii dziecięcej